Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Võ Thị Anh Thư
Female
14/01/1992
Vĩnh Long
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Bachelor
English
Trung cap
Không
Không

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
Under 1 Year
5 - 7 million VND