Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Trần Thị Thu Thảo
Female
06/09/1993
Thanh Bình- Đồng Tháp
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Bachelor
No
Trung cap
Không
Không

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
No experience
Negotiation