Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Trần Thanh Kim
Female
26/02/1993
Binh Duong
169/3 khu phố Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương
Unmarried

Thông tin bằng cấp

College
Basic level

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
No experience
3 - 5 Million VND