Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Trần Ánh Ny
Female
16/10/1994
Ninh Kiều Cần Thơ
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Vocational School
No
No
Basic level
Office computer

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
1 - 2 years
Negotiation