Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Tạ Thuy Thuy Trang
Female
23/11/1989
Ap Long Hoà A, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Bachelor
No
No
Không
Không

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
2 - 5 years
Negotiation