Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Phan Thị Hàn Thy
Female
11/02/1985
Binh Duong
Hiep an, thu dau mot, binh duong
Married

Thông tin bằng cấp

Thông tin làm việc

Negotiation