Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Nguyentuanphong
Male
16/09/1991
Phongdien -can tho
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Vocational School
No
No
Không
Không

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
Fresh Graduation
Negotiation