Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Nguyễn Trường Mỹ Anh
Female
10/10/1994
Ninh Kiều, Cần Thơ
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Bachelor
English
Level A
Không
Level A

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
Fresh Graduation
Negotiation