Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Nguyễn Thị Thúy An
Female
29/04/1993
112/130B Nguyễn Thị Minh Khai, An Lạc, Ninh Kiều, TPCT
Unmarried

Thông tin bằng cấp

College
No
No
Office computer
Level A

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
No experience
5 - 7 million VND