Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 1
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

NGUYỄN THỊ THU HĂNG
Female
10/05/1991
Dong Nai
308, ĐƯỜNG BÙI VĂN HÒA, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Thông tin bằng cấp

College
English

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
1 - 2 years
Negotiation