Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Female
15/11/1994
Vĩnh Long
Unmarried

Thông tin bằng cấp

High School
No
No
Không
Không

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
Fresh Graduation
5 - 7 million VND