Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 1
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Nguyễn Thị Mai Trâm
Female
31/05/1985
Binh Duong
Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
Married

Thông tin bằng cấp

Bachelor
English
Level B
Office computer
Level B

Thông tin làm việc

Full time
Supervisor
10 - 15 years
12 - 15 million VND