Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Nguyễn Thị Cẩm Hậu
Female
17/07/1994
Số 149, tổ 14 khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Others
No
No
Không
Không

Thông tin làm việc

Others
Others
No experience
Over 60 million VND