Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Nguyễn Thị Bích Tuyền
Female
08/08/1994
Bình Minh-Vĩnh Long
Unmarried

Thông tin bằng cấp

High School
No
No
Không
Không

Thông tin làm việc

Others
Unskilled Worker
Under 1 Year
Negotiation