Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Nguyễn Thị Ái Liên
Female
13/11/1996
Ấp 2,vị bình,vị thuỷ,hậu giang
Unmarried

Thông tin bằng cấp

High School
No
No
Không
Không

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
Fresh Graduation
Negotiation