Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 1
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Nguyễn Phương Thảo
Female
Bến cát- bình Dương

Thông tin bằng cấp

Thông tin làm việc