Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Nguyen Giang
Female
31/12/1992
Khong co
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Bachelor of Engineering
No
No
Không
Không

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
Fresh Graduation
3 - 5 Million VND