Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Nguyen Dang Xuan Duy
Other
31/03/1995
Cái Răng - Cần Thơ
Unmarried

Thông tin bằng cấp

High School
No
Level B
Advance
Không

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
Fresh Graduation
Negotiation