Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Người Xin Việc
Female
21/12/1985
Cái Khế, Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
Unmarried

Thông tin bằng cấp

College
No
No
Không
Không

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
Under 1 Year
5 - 7 million VND