Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Ngô Bích Nguyên
Female
05/06/1990
240 Vị Thanh, Vị Thủy, Hậu Giang
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Bachelor
No
No
Không
Không

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
1 - 2 years
Negotiation