Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Lê Thị Hồng Nhung
Female
18/10/1996
Binh Duong
Tân uyên
Unmarried

Thông tin bằng cấp

High School

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
Under 1 Year
Negotiation