Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Lê Thị Bảo Phương
Female
25/03/1995
394 Điện Biên Phủ, Phường 6, TP. Sóc Trăng
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Vocational School
No
No
Không
Không

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
1 - 2 years
3 - 5 Million VND