Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Huỳnh Thị Hoàng Như
Other
06/12/1997
Khu vực V phường VII thành phố Vị Thanh Hậu Giang
Unmarried

Thông tin bằng cấp

College
English
No
Không
Không

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
No experience
Negotiation