Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Dobeluc
Male
19/08/1991
14xovietnghetinh
Unmarried

Thông tin bằng cấp

High School
No
No
Không
Không

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
No experience
Negotiation