Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Đoàn Thị Bảo Trâm
Female
14/11/1995
Long mỹ, Hậu Giang
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Vocational School
No
No
Basic level
Office computer

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
Fresh Graduation
5 - 7 million VND