Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Đặng Thị Ánh Sơn
Female
31/10/1992
Long Thành,Tân Long,TX Ngã Năm,Sóc Trăng
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Vocational School
English
Level A
Basic level
Office computer

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
2 - 5 years
3 - 5 Million VND