Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 1
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Đặng Minh Lân
Male
03/03/1990
Thai Binh
Thái Bình
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Bachelor of Engineering
English
Office computer

Thông tin làm việc

Full time
Engineer
2 - 5 years
15 - 20 million VND