Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Châu Hoàng
Male
25/09/1991
1/2c nguyễn bỉnh khiêm
Unmarried

Thông tin bằng cấp

High School
No
No
Không
Level A

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
2 - 5 years
5 - 7 million VND