Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Châu Bảo Tiên
Female
25/12/1994
Cần thơ
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Bachelor
English
B.A
Office computer
Level A

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
No experience
Negotiation