Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Bùi Thanh Thúy
Female
25/09/1991
Xã Tân Thuận-Huyện Vĩnh Thuận-Kiên Giang
Unmarried

Thông tin bằng cấp

College
No
No
Không
Không

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
Fresh Graduation
Negotiation