Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Bành Ngọc Dung
Female
08/09/1994
Ninh Kiều, Cần Thơ
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Vocational School
No
No
Không
Level B

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
No experience
Negotiation