Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Bành Kim Chi
Female
30/08/1995
thạnh trị - sóc trăng
Unmarried

Thông tin bằng cấp

High School
English
Intermediate
Basic level
Office computer

Thông tin làm việc

Others
Staff(Non- manager)
No experience
Negotiation