Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Nguyễn Thảo
Female
14/06/1991
Phú Giáo, Bình Dương
Unmarried

Thông tin bằng cấp

College
English
Trung cap
Basic level
Level B

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
5 - 10 years
10 - 12 million VND