Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Huyền Trang
Female
01/01/1993
BÌNH DƯƠNG
Unmarried

Thông tin bằng cấp

College
Chinese
Trung cap
Advance
Graphics system

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
2 - 5 years
7 - 10 million VND