Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Nguyễn Thị Thanh Hằng
Female
28/03/1990
Biên Hòa, Đồng Nai
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Bachelor
English
Trung cap
Office computer
Office computer

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
1 - 2 years
5 - 7 million VND