Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Đào Thị Bình
Female
05/05/1984
Khu Dân Cư Đại Quang, P.Tân Bình,
Married

Thông tin bằng cấp

Vocational School
English
Intermediate
Basic level
Office computer

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
2 - 5 years
5 - 7 million VND