Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Huỳnh Đinh Mỹ Linh
Female
19/11/1984
An Phú, Bình Dương
Married

Thông tin bằng cấp

Bachelor
English
Level B
Basic level
Office computer

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
5 - 10 years
Negotiation