Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Trần Thị Kim Ngân
Female
29/10/1988
239/5A phan vản trị
Unmarried

Thông tin bằng cấp

High School
English
Trung cap
Office computer
Level B

Thông tin làm việc

Part-Time Job
Staff(Non- manager)
1 - 2 years
5 - 7 million VND