Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Nguyễn Thị Thu Hà
Female
01/11/1992
ấp 1, xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Unmarried

Thông tin bằng cấp

High School
Korean
Trung cap
Basic level
Level B

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
1 - 2 years
12 - 15 million VND