Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

Phan Tấn Đạt
Male
01/07/1993
Chưa Cập nhật
Married

Thông tin bằng cấp

Bachelor
English
Trung cap
Office computer
Office computer

Thông tin làm việc

Full time
Team Leader
2 - 5 years
7 - 10 million VND