Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

TRẦN VINH
Male
14/01/1982
Xóm Ngói xã Đại An huyện Vụ Bản
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Bachelor
English
Level B
Office computer
Office computer

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
2 - 5 years
7 - 10 million VND