Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

HÒA GIANG PHẠM
Female
20/02/1992
Chưa cập nhật
Unmarried

Thông tin bằng cấp

College
English
Level A
Office computer
Office computer

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
2 - 5 years
Negotiation