Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

HO THI THANH TUYEN
Female
09/12/1991
Chưa Cập nhật
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Bachelor
English
Intermediate
Office computer
Office computer

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
2 - 5 years
7 - 10 million VND