Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

MINH CHIẾN
Male
16/12/1991
TAN HUNG BAU BANG BINH DUONG
Married

Thông tin bằng cấp

High School
No
No
Basic level
Không

Thông tin làm việc

Full time
Unskilled Worker
2 - 5 years
5 - 7 million VND