Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

NGHI ÂN
Female
20/08/1996
643, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
Unmarried

Thông tin bằng cấp

College
English
Level A
Basic level
Office computer

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
No experience
5 - 7 million VND