Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

NGUYỄN TRỌNG QUYẾT
Male
20/08/1982
Nghĩa Vy,Hoài Thượng,Thuận Thành
Married

Thông tin bằng cấp

Vocational School
English
Trung cap
Office computer
Office computer

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
2 - 5 years
Negotiation