Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

BÔNG BÔNG
Female
07/03/1991
Chưa cập nhật
Unmarried

Thông tin bằng cấp

College
English
Level B
Basic level
Office computer

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
1 - 2 years
5 - 7 million VND