Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

THANH VÂN
Female
24/10/1990
Chưa cập nhật
Unmarried

Thông tin bằng cấp

College
English
Intermediate
Basic level
Office computer

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
2 - 5 years
7 - 10 million VND