Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

PHƯƠNG QUỲNH
Female
10/08/1995
Chưa Cập nhật
Married

Thông tin bằng cấp

Vocational School
English
Intermediate
Office computer
Level A

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
Under 1 Year
5 - 7 million VND