Thống kê tài khoản

  • Lượt xem hồ sơ 0
  • Nhà tuyển dụng xem hồ sơ 0

Thông tin cá nhân

ĐẬU HOÀNG LINH
Female
21/09/1999
Chưa Cập nhật
Unmarried

Thông tin bằng cấp

Vocational School
English
Level B
Basic level
Level A

Thông tin làm việc

Full time
Staff(Non- manager)
1 - 2 years
5 - 7 million VND